Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23.04.2019 r. o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez
Państwa pytania:

Cz. I
1. Tak, gmina Dzierżoniów prowadzi swój profil na Facebooku:
www.fb.com/gminawiejskadzierzoniow/
2. Tak, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl znajduje się link
do profilu gminy
3. Nie, w żadnym dokumencie wewnętrznym nie uregulowano zasad
dotyczących blokowania komentarzy i użytkowników – ewentualne obraźliwe
komentarze zgłaszane będą obsłudze portalu Facebook
4. Gmina Dzierżoniów nie posiada polityki blokowania komentarzy
5. Żadna osoba nie jest zablokowana na oficjalnym profilu gminy
6. Profil gminy Dzierżoniów prowadzony jest przez pracowników Urzędu
Gminy Dzierżoniów
7. Pracownicy prowadzący profil są referentami w Referacie Oświaty,
Sportu i Turystyki

Cz. II – Twitter
1. Nie, gmina Dzierżoniów nie prowadzi profilu na Twitterze
2. n/d
3. n/d
4. n/d
5. n/d
6. n/d
7. n/d

Cz. III FORUM
1. Nie, nie prowadzimy forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie
społecznościowym

Cz. IV
1. Wójt Gminy Dzierżoniów sam prowadzi swój profil na portalu
społecznościowym Facebook
2. Żaden profil społecznościowy nie był (i nie jest) opłacany z budżetu
gminy. Facebook gminy prowadzony jest bezpłatnie

--
Kamila Kossowska
Urząd Gminy Dzierżoniów
Referat Oświaty, Sportu i Turystyki
Nr tel.: 74 832 56 82

Pobierz list