To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbialopole@data.pl> o 2019-04-25 21:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-26 07:25

Pobierz list