Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
1) liczba wniosków o informację publiczną jaką otrzymał urząd w 2014 r.
wyniosła 45,
2) liczba wniosków o informację publiczną jaką otrzymał urząd w 2015 r.
wyniosła 57,
3) liczba wniosków o informację publiczną jaką otrzymał urząd w 2016 r.
wyniosła 76.

W załączeniu przesyłam skany spisów wniosków o udzielenie informacji
publicznej.

Katarzyna Herbut
Kierownik Referatu
Administracyjno-Kontrolnego

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list