Witam

Przesyłam poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Pozdrawiam

Mariusz Klonowski

Sekretarz Gminy

--
Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku
może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie,
dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź
inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli
otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez
otwierania załączników. Dziękuję.

...

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla
klientów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie -
ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
<http://www.goksirzbiczno.pl/klauzula-informacyjna-rodo>