1. Tak Gmina Paszowice prowadzi Facebooka
2. Tak mamy link do FB na stronie
3. Nie, nie posiadamy regulaminu FB .
4. Nie , nie posiadamy polityki blokowania uzytkowników ( nigdy nie było to
potrzebne)
5. 0
6. Tak FB prowadzą pracownicy Urzędu Gminy Paszowice.
7. Informatyk , Sekretarz .

Cześć 2

1. Nie posiadamy Twittera.

Cześć 3

Nie prowadzimy forum .

Część 4

Nie posiadamy profilów W/B/P w mediach społecznościowych.

Z poważaniem
Informatyk UG Paszowice
Wojciech Konieczny

Pobierz list