Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną z dnia 25-04-2019 roku
przesyłamy odpowiedzi:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

*Tak*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

*Tak*

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

*Nie kasujemy komentarzy i nie blokujemy użytkowników.*

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

*Nie kasujemy komentarzy i nie blokujemy użytkowników.*

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

*0 (zero) osób jest obecnie zablokowanych.*

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

*Profil prowadzi wójt gminy.*

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

*Gmina nie posiada i nie prowadzi profilu profilu na Twitterze.*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

*Urząd gminy nie prowadzi forum.*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

*Nie ma oficjalnego profilu wójta.*

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

*Nie opłacamy profili w mediach społecznościowych*

--
Z poważaniem
Sebastian Bogusz
Urząd Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac
tel.:83 355 99 83

Pobierz list