W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.04.19 przesyłam listę odpowiedzi.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak, https://www.facebook.com/ugbrzozie/

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Tak.

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Nie, blokowanie użytkowników i komentarzy nie jest praktykowane.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Nie dotyczy.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Nie dotyczy

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Wójt, z-ca wójta, informatyk

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Gmina ma zarejestrowany profil na Twitterze, jednak ze względu na brak
zainteresowania nie jest on używany.

https://twitter.com/gminabrzozie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?

Tak.

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

Nie dotyczy.

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Nie dotyczy.

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Nie dotyczy.

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Informatyk.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

Nie, profil nie jest w żaden sposób finansowany ze środków budżetu gminy.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Nie dotyczy.

Pozdrawiam
Tomasz Mażutis
Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Brzoziu
t: +48 56 49 129 14; 505 391 844
a: Brzozie 50, 87-313 Brzozie
w: <http://www.brzozie.pl/> www.brzozie.pl e: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Brzozie. Link do pełnej wersji
<https://brzozie.pl/informacje/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjn
a-stopka-maila/> Klauzuli informacyjnej RODO.

______
Przesłane informacje są przeznaczone tylko dla adresata wiadomości i mogą
zawierać informacje poufne. Przegląd, dalsze przesyłanie lub inne użycie
przesłanej wiadomości i informacji przez osoby inne niż adresaci wiadomości
jest zabronione. Jeśli wiadomość została omyłkowo przesłana do Pani lub
Pana prosimy o skasowanie wiadomości.