Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2019 r. informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? NIE PROWADZI
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? ---
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? ---
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. ---
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? ---
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? ---
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. ---

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE PROWADZI
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? ---
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? ---
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. ---
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? ---
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? ---
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. ---

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE PROWADZI

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE DOTYCZY

Z poważaniem,

Sandra Korcz

Inspektor UG Sosnowica

Pobierz list