W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia
2019roku Urząd Gminy w Horodle w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku
informuje:

Ad 1. Gmina nie posiada profilu na portalu społecznościowym Facebook

Ad 2. Gmina nie prowadzi profilu na portalu społecznościowym Twitter

Ad 3. Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców

Ad 4. Wójt Gminy nie posiada oficjalnego profilu na Facebooku, Twiterze i
Wykopie.

Pobierz list