Dzień dobry
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019r,
informujemy:
Część I FACEBOOK
ad. 1 Gmina Włodawa prowadzi profil o nazwie "Gmina Włodawa"
ad. 2 na stronie www.gmina-wlodawa.pl znajduje się link przekierowujący na konto
Gminy Włodawa.
ad. 3 nie mamy uregulowanych zasad blokowania komentarzy i użytkowników.
ad. 4 nie dotyczy
ad.5 na dzień dzisiejszy nie mamy osób zablokowanych na koncie Gmina Włodawa
ad.6 profil Gmina Włodawa jest założony przez pracownika Urzędu Gminy Włodawa i
przez niego prowadzony.
ad. 7 obecnie pracownik prowadzący profil jest Sekretarzem Gminy Włodawa, który
w swojej gestii ma promocję gminy, przedtem był kierownikiem referatu kultury,
oświaty, sportu i turystyki.
Cześć II - nie prowadzimy profilu na Twitterze.
Część III - nie prowadzimy forum na mieszkańców.
Część IV - wójt gminy nie posiada profilu na żadnym z wymienionych mediów.

pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Urząd Gminy Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
22-200 Włodawa

Pobierz list