W nawiązaniu do wniosku on udostępnienie informacji publicznej
przesłanego w dniu 25 04 2019r udzielam odpowiedzi na przekazane pytania.

Cz. 1

1. Gmina Mircze prowadzi swój profil na Facebooku.
2. Na stronie internetowej Gminy Mircze znajduje się link do Facebooka.
3. Nie mamy regulaminu blokowania komentarzy i użytkowników.
4. Facebook Gminy nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy.
5. Gmina nie zablokowała dotąd żadnego użytkownika na swoim profilu.
6. Profile są prowadzone przez pracowników urzędu.
7. Osoby prowadzące profil Gminy na Facebooku zatrudnione są na stanowisku:
młodszy referent ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów
pomocowych Urzędu Gminy Mircze
podinspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów
pomocowych Urzędu Gminy Mircze.

Cz. 2

Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3

Urząd Gminy prowadzi forum dla mieszkańców na swojej stronie internetowej.

Cz. 4

1. Wójt Gminy Mircze nie prowadzi oficjalnego profilu Wójta.

Z poważaniem
Iwona Laszuk
mł. ref. ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów pomocowych
Referat Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Urząd Gminy Mircze
tel. 84 65 19 015 / 84 65 19 004 w. 68
fax. 84 65 19 015
iwona.laszuk@mircze.pl <mailto:iwona.laszuk@mircze.pl>,
gmina@mircze.pl <mailto:gmina@mircze.pl>
www.mircze.pl <http://www.mircze.pl>

Pobierz list