Nowe, dnia 30.04.2019 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 25 kwietnia
2019 roku:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - tak

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? - nie

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? - nie posiada

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana. - nie posiada

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? - 0 - brak

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? - pracownik urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni. - Zastępca Burmistrza

CZĘŚĆ 2 - TWITTER -. na wszystkie tytania odpowiedź jest negatywna - gmina
nie prowadzi

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? -

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? - nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? - nie

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. - nie

Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza

Tel. 607 136 011

Urząd Gminy w Nowem

Pobierz list