To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<pok@bydgoszcz.uw.gov.pl> o 2016-09-13 04:29

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2016-09-13 08:12

Pobierz list