W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania.
Waldemar Szykuła – Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list