Grodzisk, 06.05.2019 r.

AG.1431.12.2019

Dzień dobry.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 22.04.2019 r.

Z poważaniem.

--
Andrzej Morzy
Urząd Gminy Grodzisk
ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
e-mail:andrzej@gminagrodzisk.pl
tel. (85) 6568030, tel/fax (85) 6568040, kom. 693639064
www.gminagrodzisk.pl

Załączniki

Pobierz list