Witam

Odpowiadając na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przesyłamy odpowiedzi:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - *TAK*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? - *NIE *
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? - *NIE*
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana. - *NIE POSIADA*
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? - *0 OSÓB*
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? - *PRACOWNICY URZĘDU GMINY*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. -*INFORMATYK, INSP. DS. KULTURY I
PROMOCJI*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? -*NIE*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera? - *NIE DOTYCZY*
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera? - *NIE DOTYCZY*
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana. - *NIE DOTYCZY*
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? - *NIE DOTYCZY*
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? - *NIE DOTYCZY*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. - *NIE DOTYCZY*

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?- *NIE*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? - *NIE DOTYCZY*
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. -*NIE DOTYCZY*

pozdrawiam

Ewelina Galant-Woźniak

Urząd Gminy w Telatynie

Pobierz list