Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej z dnia 25.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2019 r.)

Proszę o zwrotne potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem

D. Skrzyńska

Urząd Miejski w Barcinie

Załączniki

Pobierz list