W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (nasz nr R.1431.18.2019) informujemy, co następuje:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media – TAK;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy - biuletyn samorządowy „Supraśl Nasza Gmina”, którego wydawcą jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie – biuletyn udostępniany jest na Facebooku „Supraśl Nasza Gmina” oraz w linku https://issuu.com/ckirwsupralu/docs/sng_51__ ;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - TAK;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. –pismo „Supraśl Nasza Gmina” jest dostępny i do pobrania w linku: https://issuu.com/ckirwsupralu/docs/sng_51__;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018:

2015 rok:

- ogłoszenie reklamowe w Forbes – 4305 zł

- spoty promocyjne w Polskim Radio Białystok – 553,50 zł

2016 rok:

- artykuł na potrzeby promocji Gminy Supraśl – 88 zł

- reklama w gazecie Informator Stolicy-Warszawa 3690zł

- Reklama w informatorze turystycznym „Odkrywamy Wschód” – 1230 zł

- promocja Gminy na portalu internetowym Polska Artakcyjna – 244,77 zł

2017 rok

- Reklama w publikacji Podlaskie Perspektywy Biznes – 12 915 zł

- Kampania promocyjna Wzorowa Gmina 4 551 zł

- Reklama Uzdrowiska Supraśl w czasopiśmie Acta Balneologica – 1845 zł

2018 rok

- Publikacja artykułu w Monitorze Biznesu- 3690 zł

- Kampania reklamowa – 3968 zł

- Artykuł promujący Uzdrowisko Supraśl – 3075 zł

- Publikacja materiału promocyjnego Gminy – 2000 zł

Pozdrawiam / Best regards:

Magdalena Szymańska-Smarżewska

Inspektor

tel. 85 7132 735

faks: 85 7132 720

Nabywca: Gmina Supraśl

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

NIP 966-176-74-47

Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu

<http://www.suprasl.pl/> www.suprasl.pl

Pobierz list