Gmina Krynki i jednostki organizacyjne nie prowadzi żadnego typu z medi
wymienionych we wniosku. Trudno nam określić wydatki w latach 2015-2018 gdyż
w tym okresie nie ponosiliśmy wydatków związanych z ogłoszeniami,
materiałami czy artykułami promocyjnymi. Gmina Krynki prowadzi stronę
www.krynki.pl.

Pobierz list