Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. „Mediów społecznościowych w gminach 2019”, podaję poniżej odpowiedzi na pytania przedstawione w Państwa korespondencji e-mail z dnia 25.04.2019 r.

1. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
Tak

1. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
Nie

1. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
Nie

1. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
Nie posiada

1. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
Nie ma osób zablokowanych

1. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
Pracownicy Urzędu Gminy

1. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Kierownik Referatu Kultury i Promocji Gminy, Referent ds. działalności kulturalnej w Referacie Kultury i Promocjo Gminy

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
Nie

1. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
Nie

1. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
Nie

1. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
Nie

1. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
Nie

1. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
Nie

1. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Nie

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

Nie prowadzi

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
Nie istnieje

1. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
Nie był opłacany

Jarosław Koczkodaj
Wójt Gminy Ulan-Majorat

Załączniki

Pobierz list