W odpowiedzi na Państwa wniosek podajemy żądane dane dotyczące:

Ad. 1, 2 W Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna prowadzone są
media w postaci lokalnej gazety "Wieści znad Brennicy".

Ad. 3. Media dostępne są na stronie internetowej gminy Brenna pod linkiem:
mieszkaniec.brenna.org.pl/wiesci-znad-brennicy.

Ad. 4. Gazeta "Wieści znad Brennicy" zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym
w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w rejestrze czasopism pod numerem 51.
Obecnym naczelnikiem gazety jest Pani Anna Musioł.

Ad. 5. Ostatnie numery gazety dostępne są na stronie:
mieszkaniec.brenna.org.pl/wiesci-znad-brennicy

Ad.6 Załącznik

Ad.6 Zakres informacji dotyczącej wydatków gminy na określone w zapytania
działania w przedziale czasowym 2015-2018 ma charakter informacji
przetworzonej, o której mowa w art.3 ust.1, pkt 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej proszę więc o wskazanie szczególnego interesu
publicznego dotyczącego tego zapytania w terminie do 7 dni od daty
otrzymania tej odpowiedzi.

pozdrawiam,

Izabela Heller

Sekretarz Gminy Brenna

Zastępca Kierownika USC

Urząd Gminy Brenna

ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

tel.: +48 33 85 36 222 wew. 220

fax.: +48 33 85 36 370

i.heller@brenna.org.pl

www.brenna.org.pl

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie przesłane wraz z nią załączniki mają
charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie do odbiorcy, do którego są
adresowane. Jeżeli wiadomość ta została otrzymana w wyniku pomyłki, prosimy
o jej usunięcie i powiadomienie o tym fakcie nadawcy.

Pobierz list