Końskowola, dnia 7 maja 2019r.

Or.1431.21.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
26.04.2019r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

NIE

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

BRAK

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

0

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Zewnętrzna firma

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

NIE

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

Brak takiego profilu.

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie,  czy w którymkolwiek przypadku
prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację,
gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty
zatrudnione przez gminę)?

NIE

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi

Pobierz list