W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Urząd Gminy Radzyń Podlaski odpowiada:

Ad. 1 Cz. 1 FACEBOOK - nie

Cz. 2 TWITTER - nie

Cz. 3 . FORUM - nie

Cz. 4. OFICJALNY PROFIL - nie

Wójt Gminy

W. mazurek

Pobierz list