Witam.

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Anna Różańska

Podinspektor

Referat Organizacyjny

tel. (52) 58 70 400, fax (52) 58 70 407

e-mail: anna.rozanska@sicienko.pl

Urząd Gminy w Sicienku

ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
www.sicienko.pl

www.bip.sicienko.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienku, Administratorem przetwarzanych
Pana/ Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9,
86-014 Sicienko,Informacje szczegółowe na stronie internetowej.

Załączniki

Pobierz list