Witam Państwa.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostępu do informacji publicznych przekazuję poniżej odpowiedzi na wniosek:

Ad. CZ. I Facebook

1. Gmina prowadzi swój profil na Facebooku: Gmina Żukowice;
2. Na stronie internetowej Gminy Żukowice znajduje się link do Facebook;
3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników FB;
4. Nie dotyczy;
5. Nie dotyczy – żadna z osób nie jest zablokowana na profilu Gminy;
6. Profil Facebook prowadzony jest przez pracownika UG Żukowice;
7. Profil Facebook prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku: Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy;

Ad. Cz. II Twitter – Nie dotyczy (Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze)

Ad. CZ. III Forum

Urząd Gminy nie prowadzi forum ani grup dla mieszkańców w serwisie społecznościowym

Ad. CZ. IV Oficjalny profil W/B/P

Na żadnym z portali społecznościowych Wójt nie prowadzi oficjalnego indywidualnego profilu

Pozdrawiam.

Justyna Muchowska

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Żukowice

Żukowice 148

67-231 Żukowice

Załączniki

Pobierz list