Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Dzikowiec

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from Konica Minolta C454e
Data: Wed, 08 May 2019 10:40:47 +0000
Nadawca: administrator@dzikowiec.itl.pl
Odpowiedź-Do: administrator@dzikowiec.itl.pl
Adresat: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

Pobierz list