W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019 r. dot. mediów społecznościowych Gminy Miasto Włocławek informuję:

CZ. 1.

1. Gmina prowadzi profil na Facebooku.
2. Na stronie internetowej znajduje się link do Facebooka.
3. Nie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
4. Gmina nie posiada polityki kasowania komentarzy oraz blokowania użytkowników.
5. Nie ma osób zablokowanych na oficjalnym profilu gminy.
6. Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy Urzędu.
7. Profil prowadzony jest w zakresie działań Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

CZ. 2.

1. Gmina prowadzi profil na Twitterze.
2. Na stronie internetowej znajduje się link do Twittera.
3. Nie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera.
4. Gmina nie posiada polityki kasowania komentarzy oraz blokowania użytkowników.
5. Nie ma osób zablokowanych na oficjalnym profilu gminy.
6. Profil Twitter gminy prowadzą pracownicy Urzędu.
7. Profil prowadzony jest w zakresie działań Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

CZ. 3.

Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grup w serwisie społecznościowym.

CZ. 4.

1. Oficjalnego profilu Prezydenta nie prowadzą osoby opłacane z budżetu Gminy.
2. Żaden profil w mediach społecznościowych nie był opłacany z budżetu Gminy w 2018 r.

Jakub Sosiński
Referat Komunikacji Społecznej
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
54 414 4200
jsosinski@um.wloclawek.pl<mailto:jsosinski@um.wloclawek.pl>
www.wloclawek.pl<http://www.wloclawek.pl/>
https://www.facebook.com/UMWloclawek/

Pobierz list