Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Elżbieta Lewicka

inspektor

WOP Urzędu Miasta

Załączniki

Pobierz list