Urząd Gminy Hańsk w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 kwietnia 2019r. 
informuje że:

ad. CZ.1

 1. Gmina Hańsk nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.

ad. CZ.2

1. Gmina Hańsk nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

ad. CZĘŚĆ III

Urząd Gminy Hańsk nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w
serwisie społecznościowym.

ad. CZĘŚĆ IV

1. Oficjalny profil Wójta Gminy Hańsk nie jest prowadzony przez osoby
opłacone z budżetu gminy.

Pobierz list