Witam serdecznie,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?

Gmina nie posiada regulaminu czy też innego dokumentu dot. blokowania użytkowników czy też usuwania komentarzy. Przepisy prawa nie wprowadzają tego obowiązku w tym zakresie obowiązuje regulamin narzucany przez portal facebook

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.

Nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?

0 osób

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Kierownik Referatu Promocji

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? Nie dotyczy
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? Nie dotyczy
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. Nie dotyczy
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? Nie dotyczy
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? Nie dotyczy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Nie dotyczy

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

{{ email }} <mailto:{{ email }}>

Załączniki

  • image001_XZ2LglD.jpg