Dobrzyń nad Wisłą, 9 maja 2019 r.

OiSO.1431.7.2019.S

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-13314@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r. (przesłany e-mailem), udostępniam posiadaną przez organ informację publiczną:

* w zakresie dot. CZ. 1. FACEBOOK pkt 1: tak,
* w zakresie dot. CZ. 1. FACEBOOK pkt 6: profil Facebook prowadzą pracownicy Urzędu,
* w zakresie dot. CZ. 1. FACEBOOK pkt 7: pracownik zatrudniony na stanowisku ds. promocji i rozwoju, pracownik zatrudniony na stanowisku pomocy administracyjnej ds. kancelaryjno-sekretarskich.
W pozostałym zakresie wniosku organ nie posiada wytworzonej informacji publicznej.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Ryszard Machnowski
Sekretarz

Pobierz list