Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji wyjaśniam, że

Gmina Trzeszczany nie prowadzi profilu na Facebooku, Twitterze

Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców gminy.

Nie istnieje oficjalny profil wójta gminy na Facebooku, Twitterze lub
Wykopie

Z poważaniem

Krzysztof Jóźwiak

Kierownik Referatu Finansowego UG Trzeszczany

Pobierz list