W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2019 (data wpływu 26.04.2019
r.), przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Cz. 1 FACEBOOK

1.Gmina Ciechocin prowadzi oficjalny profil na Facebooku.

2.Na stronie internetowej Gminy znajduje się link na profilu na Facebooku.

3.Trwają prace nad uregulowaniem kwestii blokowania komentarzy i
użytkowania Facebooka.

4.Jw.,

5.Na dzień odpowiadania na wniosek nie ma zablokowanych osób na
oficjalnym profilu Gminy.

6.Profil jest prowadzony przez pracownika Urzędu Gminy.

7.Podinspektor ds. promocji.

Cz. 2. TWITTER

1.Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3. FORUM

W Urzędzie Gminy nie jest prowadzone forum dla mieszkańców w serwisie
społecznościowym.

Cz. 4 OFICJALNY PROFIL W/B/P

1.Nie jest prowadzony oficjalny profil Wójta Gminy.

--

Pobierz list