Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Urzędu Miejskiego 25 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną, informuję, iż:
1. Urząd Miejski w Cieszynie jest wydawcą bezpłatnego informatora Urzędu Miejskiego “Wiadomości Ratuszowe”. Jest to dwutygodnik, posiada numer ISSN (1234-1764).
2. “Wiadomości Ratuszowe” w wersji elektronicznej dostępne są na oficjalnej stronie miasta Cieszyna, która administrowana jest przez Urząd Miejski w Cieszynie: http://www.cieszyn.pl/?p=publicationsList&iCategory=178.
3. Informator Urzędu Miejskiego “Wiadomości Ratuszowe” jest zarejestrowany w sądzie.
4. Załączam do maila pięć ostatnich numerów “Wiadomości Ratuszowych” w formacie PDF.

We wniosku zwrócili się Państwo o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018. By udzielić Państwu informacji na ten temat, musimy zebrać dane z wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek mu podległych. W związku z tym informacja zostanie Państwu udzielona do 30 dni na adres 9144@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem

Anna Żertka-Bednarek
Wiadomości Ratuszowe
Wydział Kultury i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Tel. 33 479 42 42, wew. 242

Załączniki