Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące mediów społecznościowych, w
załączniku przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

*Paweł Nocek***

Podinspektor do spraw promocji, kultury, sportu oraz współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Tel. +48 512 320 945 lub +48 (81) 889 05 02

Opis: logo

*Urząd Gminy Puławy
*24-100 Puławy, ul. Dęblińska 4
Tel. +48 81 889 05 41, 81 887 41 21
Fax +48 81 887 41 22
e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl <mailto:sekretariat@pulawy.gmina.pl>
www: www.gminapulawy.pl <http://www.gminapulawy.pl/>
fb: www.facebook.com/owocnienadwisla
<http://www.facebook.com/owocnienadwisla>

Niniejsza wiadomość oraz załączniki mogą zawierać informacje służbowe
prawnie chronione. Jeśli nie jesteście Państwo właściwym adresatem lub
otrzymaliście Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym
fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość.
Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie
załączonej informacji jest zabronione.
This message including attachments may contain important and privileged
information. If you are not the intended recipient or have received this
message by mistake, please notify the sender immediately and delete this
message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the
material in this message is prohibited.

Załączniki

Pobierz list