Gmina Dziemiany nie prowadzi żadnych medii.
Z poważaniem

Henryk Koliński
Sekretarz Gminy

Pobierz list