W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

Z poważaniem

Ewa Kucharska

Kierownik Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

Tel. 56 678 12 12 wew. 31

KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej.

Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne

rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu,

proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
informacji.

Pobierz list