Odpowiedzi w treści poniżej.

W dniu 23.04.2019 o 09:35, Urząd Gminy Somonino pisze:
>
>
> Urząd Gminy Somonino
> ul. Ceynowy 21
> 83-314 Somonino
> ug@somonino.pl
> tel: (58)684-11-21
> fax: (58)684-11-44
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informacje publiczną
> Data: Sun, 21 Apr 2019 19:33:58 -0000
> Nadawca: sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: ug@somonino.pl
>
>
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
> w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
> samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
> prowadzone są media?;
>
*W Urzędzie Gminy Somonino, Referat Rozwoju i Promocji  od tego roku
zaczęliśmy wydawać gazetę - kwartalnik.*
>
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
> *(Wersja elektroniczna będzie umieszczana na stronie gminy
> www.somonino.pl)*
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
> czy jest on zarejestrowany w sądzie;*Nie jest.*
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
> ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
> pdf.;
>
*Dopiero ukazał się pierwszy numer.  W załączeniu.*
>
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i 2018.
>
*Jestem w trakcie uzyskiwania tych danych z działu księgowości. Wkrótce
odpowiem na to pytanie.*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-08-23 13:10:21.537811+00:00 na >
> adres sekretarz@somonino.pl

--
Pozdrawiam
Karolina Szmołda
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Urząd Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
tel: (58)743-23-25
fax: (58)684-11-44
k.szmolda@somonino.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino.
Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie
oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/

Załączniki

Pobierz list