Szanowni Państwo,

w związku z wiadomością e-mail z dnia 25 kwietnia 2019 r., poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 4
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY URZĘDU
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Zastępca Wójta Gminy Grudziądz, Inspektor ds. sportu, turystyki i promocji, Inspektor ds. informatyki x 2.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE PROWADZI
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE PROWADZI

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE

Z poważaniem

Włodzimierz Michalak

Inspektor do spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Urząd Gminy Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

Nr tel. 500 055 963.

Klauzula poufności.

Jeżeli nie jest Pani/Pan adresatem tej wiadomości prosimy o poinformowanie nadawcy o jej otrzymaniu oraz niezwłoczne usunięcie treści wiadomości.

Ta wiadomość może zawierać informacje poufne. Uprzejmie informujemy, iż kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości jest zabronione i może rodzić konsekwencje prawne dla osoby naruszającej zakaz.

Pobierz list