Szanowni Państwo,

Oficjalnym profilem Gminy Miejskiej Świdnik na Facebooku jest Świdnik -
wysokich lotów. Link do profilu znajduje się na stronie internetowej
Gminy. Blokowanie komentarzy nie jest uregulowane regulaminem, wynika
jedynie z umieszczania wpisów obraźliwych i wulgarnych i jest
poprzedzone przesłaniem ostrzeżenia do komentującego. Obecnie na funpagu
zablokowanych jest 53 konta, z czego 51 zarejestrowanych jest w Azji -
bez podstawowych informacji o właścicielu, w związku z tym ich
wiarygodność jest znikoma i są uznawane za konta fikcyjne. W 2018 roku
zablokowane zostały 4 konta, z czego jedno zarejestrowane w Polsce, a w
2019 zablokowano 2 konta pochodzenia zagranicznego. Profil prowadzony
jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze, ani forum dla mieszkańców.

Burmistrz osobiście prowadzi i opłaca swój oficjalny profil na Facebooku.

Z poważaniem,

--
Karol Łukasik
Biuro Promocji Miasta
Urząd Miasta Świdnik

Urząd Miasta Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel. 81 751 76 09
fax 81 751 76 08

Gmina Miejska Świdnik
NIP 7122904551
www.swidnik.pl

-----------------------------------------------------------------
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
-----------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
-----------------------------------------------------------------