Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
prowadzenia profili na Facebooku i Twitterze przesyłam poniżej odpowiedzi:

Prowadzony jest profil gminy na Facebooku, link do profilu znajduje się na
stronie internetowej gminy. Gmina nie posiada dokumentów wskazanych w pkt 3.
wniosku.

Na dzień udzielania odpowiedzi żadna osoba nie jest blokowana na profilu
gminy.

Profil gminy prowadzą pracownicy urzędu (kierownicy referatów, informatyk) i
pracownicy ośrodka kultury w Zawoni.

Na Facebooku gmin znajduje się odnośnik do profilu wójta, który prowadzi
wójt.

Gmina nie ma profilu na Twitterze.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Pobierz list