Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wezwanie z 7 maja 2019 r., znak OrS.1431.14.2019.MB, dostarczone do biura Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w dniu 15 maja 2019 r., wskazujemy, że nasz wniosek dotyczył informacji publicznych prostych. Tym samym podtrzymujemy nasz wniosek i oczekujemy udostępnienia wnioskowanych informacji.

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list