Dzień dobry,
w załączeniu skan pisma dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 22 kwietnia br.

Anna Czeremcha

Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel. 85 869 6961
www.bialystok.pl
www.fb.com/wschodzacy.bialystok
www.twitter.com/wbialystok

Załączniki

Pobierz list