Cz. 1
Gmina Annopol, nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.
CZ. 2
Gmina Annopol, nie prowadzi swojego profilu na Twitterze
cz. 3
Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym.
Cz. 4
Nie iistnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie