Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

CZ. 1 > FACEBOOK

1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odp. Tak

2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?

Odp. Nie znajduje się

3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie
lub innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i
użytkowników Facebooka?

Odp. Nie uregulowano zasad.

4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, > prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, > gdzie jest ona opisana.

Odp. Nie określono polityki kasowania komentarzy i blokowania
użytkowników.Użytkownicy nie są blokowani i komentarze nie są usuwane.

5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile > osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na > wniosek) > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
tym serwisie?

Odp. Brak użytkowników zablokowanych

6. Czy > > profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna > osoba/podmiot > zewnętrzny?

Odp. Profil jest prowadzony przez pracownika Urzędu Gminy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. >

Odp. Stanowisko ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Funduszu Sołeckiego

CZĘŚĆ 2 – TWITTER

1. Czy gmina > prowadzi swój profil na > Twitterze?

Odp. Nie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy > znajduje się link
do Twittera?

Odp. Nie dotyczy

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, > to czy > w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady > blokowania komentarzy i > użytkowników
Twittera?

Odp. Nie dotyczy

4. Jeśli Twitter > gminy posiada określoną politykę > kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
> miejsca, > gdzie jest ona opisana.

Odp. Nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > > jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie?

Odp. Nie dotyczy

6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny?

Odp. Nie dotyczy

7. Jeśli profil prowadzą > pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. >

Odp. Nie dotyczy

CZĘŚĆ III - > FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w > > serwisie
społecznościowym?

Odp. Urząd Gminy nie prowadzi forum

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >

Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?

Odp. Nie istnieje oficjalny profil Wójta

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu.

Odp. Nie dotyczy

--

===================================================
Robert Dobek
Inspektor
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 20
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomośćpocztowa i wszelkie załączone do niej pliki sąpoufne i
podlegająochronie prawnej.
Jeżeli nie jesteśjej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymałPan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszęo
niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================

KLAUZULA ZGODY

1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowosekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub
601941666 lub 500157824

2.Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl <mailto:iodo@stolno.com.pl>

Szczegóły na www.bip.stolno.com.pl

Pobierz list