W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
następujących odpowiedzi:

CZ. 1 FACEBOOK 1.

1. Czy > gmina > prowadzi swój profil na Facebooku? TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie > > internetowej gminy znajduje się link
do Facebooka? TAK

3. Jeśli > gmina prowadzi > profil na Facebooku, to czy w regulaminie
lub > innym dokumencie uregulowano > zasady blokowania komentarzy i >
użytkowników Facebooka? NIE

4. Jeśli Facebook gminy > posiada > określoną politykę kasowania
komentarzy i blokowania użytkowników, > > prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, gdzie jest ona opisana. > NIE DOTYCZY

5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na > dzień
odpowiadania na > wniosek) zablokowanych na oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie? 0

6. Czy > profile Facebook gminy > prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot > > zewnętrzny? PRACOWNIK URZĘDU

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o > wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. KIEROWNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

CZĘŚĆ 2 - > TWITTER 1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Twitterze? NIE

RESZTA PYTAŃ NIE DOTYCZY

2. > Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy znajduje się link
> do Twittera? 3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy > w >
regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania >
komentarzy i > użytkowników Twittera? 4. Jeśli Twitter gminy > posiada
określoną politykę > kasowania komentarzy i blokowania > użytkowników,
prosimy o przesłanie linków, do > miejsca, gdzie jest > ona opisana. 5.
Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > jest > obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie? 6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu
czy zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny? 7. Jeśli profil prowadzą >
pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie stanowisk, na których są
zatrudnieni. >

CZĘŚĆ III - > FORUM Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub
grupę w > > serwisie społecznościowym?TYLKO FACEBOOK

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >

1. Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?NIE MA PROFILU WÓJTA GMINY / JEST
GMINY TYLKO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. NIE DOTYCZY

--
---

Z pozdrowieniami

Maja Majewska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej

Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. +48 54 282 20 59 w. 25, fax +48 54 282 20 31
NIP: 891-156-02-80
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

--Gmina Aleksandrów Kujawski--
inwestuj mieszkaj wypoczywaj

Pobierz list