Dzień dobry 

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony w dniu 27.05.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Andrzej Pasek
 
Referat Organizacyjny INFORMATYK
 
tel 52 323-90-90
 
 
 
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
 
ul Szubińska 7
 
86-005 Białe Błota
 
www.bialeblota.pl
 
tel +48 52 323-90-90
 

 Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości.
 Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.
 
 This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited.
 If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.
 
 
 
Wiadomość wysłana z SOD PROTON
  

Załączniki

Pobierz list