W związku z wpłynięciem wniosku w dniu 11.04.2019 o godzinie 14:18 na
skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Wodzierady na adres: urzad@wodzierady.pl
<mailto:urzad@wodzierady.pl>

Urząd udziela odpowiedzi na pytania:

1. czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej
(np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,

Odp: Tak są prowadzone media

2. jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio,
telewizja, inne - jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby
prawnej gminy,

Odp: Jest to Informator Gminny

3. jeżeli media są dostępne w internecie - link,

Odp: Informator jest umieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy
Wodzierady w zakładce Aktualności pod adresem: <http://www.wodzierady.pl>
www.wodzierady.pl

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest
on zarejestrowany w sądzie,

Odp: Czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie

5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5
numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,

Odp: Ze względu na duży rozmiar plików, nie jest możliwe wysłanie drogą
elektroniczną za pośrednictwem e-mail. Podajemy zatem linki pod którymi są
dostępne materiały o który wnosi wnioskodawca.

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/145767/informator_gminny

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/130474/informator_gminny

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/121414/informator_gminny

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/105757/informator_o_gminie_wodz
ierady

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/155671/informator_gminny

6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

Odp:

Wydatki latami:

* 2015 - 1146,51 zł
* 2016 - 1188,70 zł
* 2017 - 2151 zł
* 2018 - 1759,11 zł

Z poważaniem

Kamil Wodziński

Informatyk UG Wodzierady

Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

<mailto:informatyk@wodzierady.pl> informatyk@wodzierady.pl

<http://www.wodzierady.pl> www.wodzierady.pl

bip.wodzierady.pl

tel. 43 677 49 73

tel. 43 677 33 22 / 43 677 33 23 (wew. 23)

Załączniki

Pobierz list