To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@mykanow.pl> o 07.07.2019 20:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08.07.2019 08:07

Pobierz list