KG. 1431.3.2019.IB

Włoszczowa, dnia 12 lipca 2019r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 -605 Warszawa

W odpowiedzi na nadesłany wniosek o udostępnienie informacji
publicznej uprzejmie informuję, że gmina Włoszczowa nie prowadzi
mediów, nie wydaje gazet i czasopism.

Na ogłoszenia urzędowe, reklamy (w tym inwestycyjne), informacje w
mediach, promujące pracę samorządu wydatki przedstawiają się:

2015 – 21 071,72 zł

2016 – 24 373,49 zł

2017 – 47 710,80 zł

2018 – 45 818,79 zł

Z poważaniem

Kierownik Kancelarii Głównej UG Włoszczowa/rzecznik prasowy Iwona
Boratyn

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje
się na stronie Urzędu Gminy Włoszczowa:
http://wloszczowa.pl/p,176,polityka-ochrony-danych-osobowych oraz
tablicy ogłoszeń.
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są
poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej
prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
informacji.

Pobierz list